Er du medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund? *


 
Hva er det første ordet du forbinder med Norges Motorsportforbund? *

 
Hva er det andre ordet du forbinder med Norges Motorsportforbund?

 
Hva er det tredje ordet du forbinder med Norges Motorsportforbund?

 
Hvor lenge har du vært medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund? *


 
I tillegg til å være medlem, hvilke av alternativene passer best for ditt forhold til Norges Motorsportforbund?
Sett kryss ved alle alternativene som er relevante for deg *


 
Du kan ikke klikke både "Ingen av alternativene passer" og noe annet...
Kan du prøv på nyt :-)

 
Sett kryss ved de kontaktpunktene du har hatt med klubben din siste året *


 
Hva var årsaken til at du tok selv tok kontakt med klubben din?
Jeg tok kontakt med klubben fordi jeg hadde spørsmål om... *


 
Sett kryss ved de kontaktpunktene du har hatt med administrasjon/forbundskontoret i Norges Motorsportforbund siste året *


 
Hva var årsaken til at du tok selv tok kontakt med administrasjonen/forbundskontoret?
Jeg tok kontakt med administrasjonen/forbundskontoret sentralt fordi jeg hadde spørsmål om... *


 
Sett kryss ved de kontaktpunktene du har hatt med tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund siste året
Med tillitsvalgte menes styremedlemmer, medlemmer i utvalg, regioner mv. *


 
Hva var årsaken til at du tok selv tok kontakt med tillittsapparatet?
Jeg tok kontakt med tillitsmannsapparatet fordi jeg hadde spørsmål om... *


 
Har du gjennomført NMF sitt E-lærekurs "Lisenskurs teoridel Norges Motorsportforbund" ?


 
Tenk på ulike rollene som personer fra Norges Motorsportforbund har - hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:
Bruk 1-7 skala der 1 er svært misfornøyd og 7 er svært fornøyd.

Scroll nedover eller klikker pil ned hvis ikke det er relevant for deg

 
Klubben og klubbstyret

 
Regionen og regionstyret

 
Grenen og grenansvarlig

 
Seksjonen og seksjonsstyret

 
Forbundsstyret

 
Forbundsadministrasjonen

 
Trenere - idrettslig apparat

 
Tenk på ulike tjenestene fra Norges Motorsportforbund som organisasjon - hvor fornøyd eller misfornøyd er du med:
Bruk stjerne skala der 1 stjerne er svært misfornøyd og 7 stjerner er svært fornøyd.


Scroll nedover eller klikker pil ned hvis ikke det er relevant for deg

 
Informasjon
 
Tilgjengelighet
 
Kompetanse
 
Løsningsorientering
 
Ressursfordelingen (penger, mennesker etc)
 
Totalt sett *
 
I forhold til for 2-3 år siden - opplever du Norges Motorsportforbund som helhet som… *


 
Sett kryss ved alle kontaktformene du ønsker at Norges Motorsportforbund skal ha / benytte i kontakten med deg: *


 
Har du til slutt noen råd eller anbefalinger til oss i Norges Motorsportforbund som du ikke allerede har gitt?

 
Helt tilslutt har vi noen demografiske spørsmål for som kun benyttes til statistiske analyser.

 
Hvilken region/del av NMF ”tilhører” du? *


 
Er det andre i husstanden som også er medlemmer av Norges Motorsportforbund? *


 
Kryss av for kjønn *


 
Hva er din alder? *

 
Bor du i / på:


 
Noter postnummeret der du bor: *

Tusen takk for at du ønsket å besvare undersøkelsen.
For å svare, må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund


    Med vennlig hilsen
Norges Motorsportforbund
Til NMF
Powered by Typeform
Tusen takk for hjelpen
Til NMF
Powered by Typeform
Powered by Typeform